Trustee Recruitment

Trustee Recruitment


Home » Trustee Recruitment

Fancy becoming a Trustee?

We are seeking to appoint new Trustees with expertise and experience in fundraising, marketing and finance to complement and enhance the skills-base of the existing Trustee body of the Centre for Alternative Technology Charity Ltd.

Trustees attend regular Board meetings (at least quarterly) at the Centre and some are also involved in specialist sub-groups.

This is a voluntary unpaid role (as with all Trustees), but all reasonable expenses will be reimbursed.

For further information or to register an initial expression of interest, please contact Rick Dance, Company Secretary, CAT, Machynlleth, Powys, SY20 9AZ / Tel: 01654 705951 / email: rick.dance@cat.org.uk

Awydd bod yn Ymddiriedolwr?

Rydym yn awyddus i apwyntio ymddiriedolwyr newydd profiadol mewn codi arian, marchnata a materion ariannol i ychwanegu at a gwella sylfen galluoedd bwrdd ymdiredolwyr presennol Elusen y Ganolfan Dechnoleg Amgen Cyf.

Mae ymddiriedolwyr yn mynychu cyfarfodydd bwrdd yn rheolaidd (o leia yn chwarterol) yn y Ganolfan ac mae rhai yn ymgymryd â gwaith gyda is-grwpiau arbenigol.

Swydd ddi-dâl wirfoddol yw hon (fel i’r holl ymddiriedolwyr), ond ad-dalir unrhyw gostau rhesymol.

Am wybodaeth pellach neu i nodi diddordeb, cysyllter â Rick Dance, Ysgrifennydd y Cwmni, CAT, Machynlleth, Powys, SY20 9AZ / Tel: 01654 705951 / e-bost: rick.dance@cat.org.uk