Yn nythu yn nhroedfryniau Eryri, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn ganolfan eco byd-enwog sy’n ymchwilio i ac yn hyrwyddo ffyrdd gwyrddach o fyw.

Gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol ac enghreifftiau o adeiladu amgylcheddol-gyfrifol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau i deuluoedd, mae rhywbeth i bawb yma yn CyDA.

 

Rheilffordd Ffwnicwlar Cydbwysedd Dŵr

Dewch i mewn i ganolfan ymwelwyr CyDA ar un o’r rheilffyrdd clogwyn cydbwysedd dŵr mwyaf serth yn y byd!

Teithiau CyDA

Dewch i ddarganfod mwy am fyw yn wyrdd ar un o deithiau’r ganolfan. Cynhelir teithiau pob dydd yn ystod tymor yr haf.

Hwyl i’r Teulu

Dewch i weld sut y gallwn greu dyfodol gwell a chael hwyl gyda’n harddangosfeydd rhyngweithiol.

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Rydym ar agor rownd y flwyddyn, heblaw am gyfnod byr rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Archwilio

Rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau’r safon uchaf o fywyd. Bydd ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu chi i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, ac i ddysgu am ffyrdd o’n helpu i’w gyflawni.

Mae CyDA wedi bod yn ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr ers dros 40 mlynedd ac mae mor berthnasol heddiw ag erioed!

 

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Learn More

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

Caffi Llysieuol

Mwynhewch fwyd llysieuol blasus a chynnyrch tymhorol ffres.
Dysgu Mwy

Siop CyDA

Dewch i weld ein dewis ardderchog o nwyddau gwyrdd a llyfrau ysbrydoledig.
Dysgu Mwy

Rheilffordd y Clogwyn

Dewch i mewn i CyDA mewn steil ar ein rheilffordd ffwnicwlar a yrrir gan ddŵr.
Dysgu Mwy

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

September 2019

October 2019

November 2019

December 2019

January 2020

February 2020

March 2020

April 2020

May 2020

June 2020

July 2020

August 2020

September 2020

October 2020

November 2020

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.