Ymweld â CyDA

Home » Ymweld â CyDA

Yn nythu yn nhroedfryniau Eryri, mae Canolfan y Dechnoleg Amgen (CyDA) yn ganolfan eco byd-enwog sy’n ymchwilio i ac yn hyrwyddo ffyrdd gwyrddach o fyw.

Gyda saith erw o arddangosfeydd ymarferol ac enghreifftiau o adeiladu amgylcheddol-gyfrifol, ynni adnewyddadwy, gerddi organig a gweithgareddau gwyliau i deuluoedd, mae rhywbeth i bawb yma yn CyDA.

 

Mynediad Am Ddim drwy’r Gaeaf

Mae CyDA yn cynnig mynediad am ddim i bob ymwelydd tan y 25ain o Fawrth. Dewch i weld y ganolfan, y siop, y caffi, llwyb

Rheilffordd Ffwnicwlar Cydbwysedd Dŵr

Dewch i mewn i ganolfan ymwelwyr CyDA ar un o’r rheilffyrdd clogwyn cydbwysedd dŵr mwyaf serth yn y byd!

Teithiau CyDA

Dewch i ddarganfod mwy am fyw yn wyrdd ar un o deithiau’r ganolfan. Cynhelir teithiau pob dydd yn ystod tymor yr haf.

Hwyl i’r Teulu

Dewch i weld sut y gallwn greu dyfodol gwell a chael hwyl gyda’n harddangosfeydd rhyngweithiol.

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Rydym ar agor rownd y flwyddyn, heblaw am gyfnod byr rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Archwilio

Rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau’r safon uchaf o fywyd. Bydd ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu chi i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, ac i ddysgu am ffyrdd o’n helpu i’w gyflawni.

Mae CyDA wedi bod yn ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr ers dros 40 mlynedd ac mae mor berthnasol heddiw ag erioed!

 

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Learn More

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

Caffi Llysieuol

Mwynhewch fwyd llysieuol blasus a chynnyrch tymhorol ffres.
Dysgu Mwy

Siop CyDA

Dewch i weld ein dewis ardderchog o nwyddau gwyrdd a llyfrau ysbrydoledig.
Dysgu Mwy

Rheilffordd y Clogwyn

Dewch i mewn i CyDA mewn steil ar ein rheilffordd ffwnicwlar a yrrir gan ddŵr.
Dysgu Mwy

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

March 2019

April 2019

May 2019

June 2019

July 2019

August 2019

September 2019

October 2019

November 2019

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.