Siop CyDA

Home » Ymweld â ni » Siop CyDA

Mae Siop Canolfan Ymwelwyr CyDA yn cynnig profiad siopa gwirioneddol eco.

Lleolir y siop mewn adeilad modern a chyfoes wedi ei adeiladu o bridd wedi ei gywasgu, ac a ddyluniwyd i ddefnyddio deunydd o ffynonellau lleol ac i gadw’r effaith ar yr amgylchedd yn isel.

Mae’r siop yn gwerthu amrywiaeth eang o lyfrau ar y pynciau a ddysgir yn CyDA megis garddio organig, adeiladu cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth.

Mae’r nwyddau eraill yn cynnwys eitemau amgylchedd-gyfeillgar ar gyfer y cartref a’r ardd, pethau ymolchi, anrhegion, cardiau cyfarch a chofroddion i’ch atgoffa o’ch ymweliad â CyDA. Mae yno hefyd ystod o deganau a chitiau a yrrir gan ddŵr, gwynt a’r haul. Mae’r siop yn cadw pob llyfr a chyhoeddiad gan CyDA ynghyd â nifer o deitlau eraill ar ystod eang o bynciau.