Gweithgareddau i’r Teulu

Home » Ymweld â ni » Gweithgareddau i’r Teulu

Mae hwyl ar gyfer y teulu cyfan yn CyDA! Gellir difyrru ac ennyn diddordeb hyd yn oed aelodau ifancaf y teulu tra’n darganfod sut y gallwn gydweithio i greu dyfodol gwell sy’n fwy cynaliadwy.

Archwiliwch ein coedwigoedd a’n tir a chysylltu â natur, ac i unrhyw aelodau o’r teulu sy’n chwilio am fath arall o gyswllt, mae Wi-Fi ar gael ar draws y rhan fwyaf o’r safle.

A thra bod y plantos yn manteisio ar y cyfle i redeg o gwmpas, gallwch chi ymlacio a mwynhau diodydd poeth neu oer neu rhai o’r danteithion llysieuol neu fegan blasus sydd ar gael yn y caffi.

Dysgu Drwy Chwarae

Cychwynnwch ar daith ddarganfod a dysgu mwy am ddefnyddio a chynhyrchu ynni, ailgylchu, a’r ddaear islaw eich traed (y pridd) gyda'n harddangosfeydd rhyngweithiol sy’n hwylus ac hefyd yn addysgiadol.
playground

Maes chwarae antur

Cynhwysyn hanfodol ar gyfer unrhyw ddiwrnod allan gyda’r teulu! Gall y plant redeg yn wyllt ym maes chwarae antur CyDA sydd wedi ei leoli nid nepell o’r caffi.

Crwydro o gwmpas llwybr y chwarel

Gwisgwch eich esgidiau cerdded a chychwyn ar antur o gwmpas Llwybr Chwarel CyDA. Llwybr troed hawdd sy’n cael ei gynnal a’i gadw’n dda ac sy’n arwain ymwelwyr drwy goedwig brydferth i fyny i’r bryniau o gwmpas CyDA gan ddatgelu golygfeydd trawiadol o’r ardal o amgylch.

Megan y Wahadden

Ymwelwch â byd tywyll tanddaearol Megan y Wahadden a darganfod mwy am y creaduriaid sy’n byw yn y pridd.
child green woodworking

Hwyl gwyliau ysgol!

Pob hanner tymor a gwyliau ysgol, mae CyDA yn rhedeg ystod o weithgareddau hwylus a thymhorol gyda’r nod o ddifyrru a chadw’r plant yn brysur tra’n gobeithio hefyd eu hannog i gysylltu â natur a gwerthfawrogi a dysgu am yr amgylchedd. Mae’r gweithgareddau’n amrywio o wneud ysgubellau, i adrodd straeon, i anturiaethau yn y goedwig a… llawer, llawer mwy!

Cysylltu â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.