Cynllunio eich Ymweliad

Home » Ymweld â CyDA » Cynllunio eich Ymweliad

Pris Tocynnau

Yn ystod misoedd y gaeaf, bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn croesawu ymwelwyr yn rhad ac am ddim.

Oedolion: Am ddim

Plant: Am ddim

Consesiynau: Am ddim

 

Oriau Agor

Tymor yr Haf (Ebrill – Hydref): 10am – 5pm

Tymor y Gaeaf (Tachwedd – Mawrth): 10am – 4pm

Ar gau rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Cyrraedd CyDA

Mae CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth ac mae’n hawdd mynd yno ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r llinell hon hefyd o’r Amwythig neu Wolverhampton. Mae bysiau’n rhedeg pob awr o’r orsaf drenau ac yn aros y tu allan i’r safle.

CYFLEUSTERAU A HYGYRCHEDD

Mae gan CyDA amrywiaeth eang o gyfleusterau, ac rydym am sicrhau bod pob un o’n hymwelwyr yn cael y cyfle i wneud y mwyaf o’u hymweliad.
Getting to CAT

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.