Cynllunio eich Ymweliad

Home » Ymweld â ni » Cynllunio eich Ymweliad

Mae CyDA ar gau dros dro

Diweddariad Coronafeirws: Rydym wedi cau canolfan ymwelwyr CyDA dros dro er mwyn cefnogi diogelwch a lles ein staff, gwirfoddolwyr, gwesteion a’r gymuned ehangach.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Pris Tocynnau

Amseroedd a Prisiau dros misoedd yr Haf (dechrau ar y 30 o Fawrth)

Ceir mynediad i’r ganolfan ar ein rheilffordd ffwnicwlar cydbwysedd dŵr.

Agor yn ddyddiol rhwng 10yb – 5yh. Mynediad olaf i’r safle am 4yh. Mae’r Caffi yn cau am 4:30yh.

Oedolion: £8.50

Consesiynau: £7.50*

Plant: £4.00*

*Consesiynau: Myfyrwyr, pobl hŷn dros 60 oed a’r ddi-waith. 

*Plant: 4-16 oed. Plant o dan 4 am ddim.

 

Amseroedd a Prisiau dros misoedd y Gaeaf (dechrau ar y 4 o Dachwedd tan 29 o Fawrth)

Ceir mynediad i’r safle gan gerdded i fyny Grisiau’r Ardd. NODYN: Nid yw’r rheilffordd ar agor yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Grisiau’r Ardd yn weddol serth a chymerir tua 10 munud i gerdded i fyny i’r safle o’r maes parcio.  Mae mynediad amgen ar gael, am fwy o wybodaeth cliciwch fan hyn.

Agor yn ddyddiol rhwng 10yb – 4yh. Mynediad olaf i’r safle am 3yh. Mae’r Caffi yn cau am 4:30yh.

Oedolion:  £6.50

Consesiynau: £5.50*

Plant:  £3.00*

*Consesiynau: Myfyrwyr, pobl hŷn dros 60 oed a’r ddi-waith. 

*Plant: 4-16 oed. Plant o dan 4 am ddim.

 

Oriau Agor

Tymor yr Haf (Ebrill – Hydref): 10yb – 5yh

Tymor y Gaeaf (Tachwedd – Mawrth): 10yb – 4yh

Ar gau dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd

Cyrraedd CyDA

Mae CyDA dair milltir i’r gogledd o Fachynlleth ac mae’n hawdd mynd yno ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae Machynlleth ar linell drên Birmingham-i-Aberystwyth, a gellir ymuno â’r llinell hon hefyd o’r Amwythig neu Wolverhampton. Mae bysiau’n rhedeg pob awr o’r orsaf drenau ac yn aros y tu allan i’r safle.

CYFLEUSTERAU A HYGYRCHEDD

Mae gan CyDA amrywiaeth eang o gyfleusterau, ac rydym am sicrhau bod pob un o’n hymwelwyr yn cael y cyfle i wneud y mwyaf o’u hymweliad.
Getting to CAT

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.