Caffi Llysieuol

Home » Ymweld â ni » Cynllunio eich Ymweliad » Caffi Llysieuol

Tretiwch eich hun!

Mwynhewch bryd blasus, danteithion wedi’u pobi, coffi barista a dewis eang o ddiodydd eraill - twym ac oer

Cynnyrch lleol ffres

Mae llawer o’r llysiau’n cael eu tyfu ar y safle, a’r pethau na fedrwn eu tyfu, rydym yn ceisio eu cael wrth dyfwyr orga

Fegan neu ddi-glwten

Mae llwyth o opsiynau fegan neu ddi-glwten ar gael.

Torri syched

Mae gennym ddewis rhagorol o ddiodydd twym ac oer, gan gynnwys gwinoedd organig a chwrw wedi ei fragu’n lleol.

Seddu awyr agored

Tretiwch eich hun yn bwyta danteithion blasus tra’n anadlu’r awyr iach a mwynhau’r prydferthwch o’ch cwmpas.

Tretiwch eich hun yn CyDA gyda phryd blasus, danteithion wedi’u pobi, coffi barista a dewis helaeth o ddiodydd twym ac oer yn ein caffi llysieuol.

Mae byrbrydau, diodydd a hufen ia ar gael o’r siop hefyd

Cynhwysion lleol ffres

Gyda’r gerddi yn llawn o gynnyrch tymhorol, mae llawer o’n cynhwysion yn cael eu tyfu a’u cynaeafu yma yn CyDA. A’r pethau na fedrwn eu tyfu ein hunain, rydym yn ceisio eu cael gan dyfwyr organig lleol neu o ffynonellau masnach deg.

Dewisiadau fegan a di-glwten.

Amrywiaeth o winoedd organig a chwrw a fragwyd yn lleol.

 

Oriau Agor

Ar Agor pob dydd rhwng 10am – 4.30pm
Gweinir bwydydd twym rhwng 12pm – 3pm