Ymweld â CyDA

Bydd CyDA yn ailagor ar gyfer ymweliadau a archebir ymlaen llaw o’r 19eg Awst ac rydym yn methu ag aros i’ch croesawu chi yn ôl!

Fel atyniad awyr agored gyda digon o lefydd i’w harchwilio, rydym yn hyderus y gallwn ddarparu diwrnod allan gwych, tra’n sicrhau bod eich diogelwch chi a diogelwch ein staff yn brif flaenoriaeth.

Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw i’n helpu ni i sicrhau bod pawb yn gallu cadw pellter cymdeithasol. Rydym yn darparu digon o fannau diheintio dwylo ac yn addasu bwydlen ein caffi i ddarparu picnics blasus y medrwch eu mwynhau yn ardaloedd gwynt CyDA yn lle’r cinio arferol.

Cynlluniwch eich ymweliad a darganfyddwch fwy am yr hyn yr ydym yn ei wneud i’ch cadw’n ddiogel, a’ch rôl chi yn hyn o beth.

Rydym yn barod

Rydym yn methu aros i’ch croesawu chi yn ôl! Edrychwch i weld sut y byddwn yn eich cadw chi’n ddiogel a beth y gallwch c

Ymweld â Chymru’n ddiogel

Er mwyn helpu i ddiogelu ein gilydd, ein tirluniau a’n cymunedau, gwnewch addewid heddiw i helpu i gadw Cymru’n ddiogel

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Rydym ar agor rownd y flwyddyn, heblaw am gyfnod byr rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd.

Archwilio

Rydym yn credu mewn dyfodol positif lle’r ydym wedi dysgu byw yn gytûn gyda natur a throedio’n ysgafn ar y blaned wrth fwynhau’r safon uchaf o fywyd. Bydd ein Canolfan Ymwelwyr yn eich helpu chi i archwilio’r weledigaeth honno ar gyfer y dyfodol, ac i ddysgu am ffyrdd o’n helpu i’w gyflawni.

Mae CyDA wedi bod yn ysbrydoli ac addysgu ymwelwyr ers dros 40 mlynedd ac mae mor berthnasol heddiw ag erioed!

 

Ynni

Dewch i ddysgu am dechnolegau adnewyddadwy drwy ein harddangosfeydd ymarferol.
Dysgu Mwy

Adeiladu Gwyrdd

Dewch i weld adeiladau a adeiladwyd gan ddefnyddio technegau gwyrdd arloesol, ac i ddysgu mwy am eu gwneuthuriad.
Dysgu Mwy

Gweithgareddau ar gyfer y Teulu

Mwynhewch daith gyffrous a phrysur, llawn o weithgareddau hwylus ac addysgiadol, mewn lleoliad bendigedig.
Dysgu Mwy

Coedwigoedd a Bywyd Gwyllt

Ymlwybrwch drwy ein coedwigoedd, a reolir mewn modd cynaliadwy, a gweld golygfeydd godidog.
Dysgu Mwy

Garddio a Thyfu

Crwydrwch drwy ein gerddi hyfryd sy’n organig, cynaliadwy a chynhyrchiol.
Learn More

Hanes CyDA

Sefydlwyd CyDA mewn hen chwarel lechi, ac mae wedi dod ymhell ers y dechreuad isel hwnnw.
Dysgu Mwy

TEITHIAU CyDA

Cadwch lygad ar ein gwefan am wybodaeth ynghylch y teithiau fydd yn digwydd cyn bo hir!

Digwyddiadau

Cynhelir ystod eang o ddigwyddiadau yn CyDA drwy gydol y flwyddyn. Cofiwch ein dilyn ar Facebook neu cofrestrwch i dderbyn newyddion am ein digwyddiadau drwy e-bost.

Cysylltu â Ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymorth, cysylltwch â ni a bydd aelod o’r tîm yn dod i gysylltiad â chi.