Tocynnau Canolfan Ymwelwyr

Tocynnau Canolfan Ymwelwyr

Home » Ymweld â CyDA » Cynllunio eich Ymweliad » Tocynnau Canolfan Ymwelwyr

Rydym yn ailagor o’r 19eg Awst – mynediad drwy archebu ymlaen llaw yn unig

Archebwch eich tocynnau ar gyfer Canolfan Ymwelwyr CyDA ar lein heddiw a byddwch yn barod i archwilio byd cynaliadwy, adeiladau gwyrdd ac ynni adnewyddadwy.

Rydyn ni wedi gwneud ychydig o newidiadau i helpu cadw pawb yn ddiogel – darganfyddwch mwy a chynllunio eich ymweliad

Archebu Tocynnau

Er mwyn helpu i gynnal pellter cymdeithasol o 2 fedr ac i reoli llif yr ymwelwyr yn fanwl, rydym wedi cyflwyno tocynnau ar gyfer amserau penodol. Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn ymlaen llaw cyn dod i CyDA. Mae mynediad yn gyfyngedig i o fewn 30 munud o’r amser a archebwyd.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ar gyfer pob slot amser felly archebwch ddigon ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Os oes gennych hawl i fynediad am ddim i CyDA, archebwch eich slot amser ymlaen llaw trwy e-bostio visit@cat.org.uk – gan fod y niferoedd yn gyfyngedig, defnyddiwch y calendr isod i wirio bod y dyddiad a’r amser hoffwch ddewis ar gael cyn e-bostio. Dewch â’ch cerdyn aelodaeth, pas neu brawf o’ch cyfeiriad gyda chi pan fyddwch chi’n ymweld.

Amseroedd Mynediad a Phrisiau

Yr amser mynediad cynharaf yw rhwng 10:00 a 10:30 a’r olaf yw rhwng 14:00 a 14:30. Mae’r safle yn cau am 17:00.

Oedolyn: £6.50
Consesiwn: £5.50*
Plentyn: £3.50*

*Consesiwn: Myfyrwyr, pobl dros 60 oed a phobl ddi-waith.
*Plentyn: 4-16 oed. Plant dan 4 am ddim.

Gwiriwch argaeledd ar y calendr isod

Searching Availability...

Ar ôl archebu eich tocynnau i’r Ganolfan Ymwelwyr ar lein, byddwn yn anfon ebost awtomatig atoch yn cynnwys rhif archebu i gadarnhau eich pryniant (gwiriwch eich post sothach os na fydd yn eich mewnflwch). Cofiwch ddod â’r rhif archebu gyda chi.

CYNLLUNIO EICH YMWELIAD

Am ragor o wybodaeth ynghylch y newidiadau a wnaed i geisio sicrhau eich bod yn cael ymweliad diogel a phleserus, ewch i’r adran Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.